บ้านสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี

ชุมชนต้องเที่ยว!  บ้านสามัคคีธรรม  จ.กาญจนบุรี

จุดท่องเที่ยว
– สะพานถ้ำกระแซ จุดชมวิวที่สวยที่สุดในลำน้าแควน้อยและเป็นสะพานทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ห่างจากชุมชนประมาณ 10 กม.

– จุดชมวิวทิวทัศน์ ต.ลุ่มสุ่ม เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นตำบลได้ทุกหมู่บ้าน ห่างจากชุมชนประมาณ 12 กม.

– ปราสาทเมืองสิงห์ …เป็นโบราณสถานแห่งเดียวที่มีศาสนสถานสร้างอยู่ในบริเวณกึ่งกลางเมือง ห่างจากชุมชนประมาณ 20 กม.

– น้ำตกไทรโยคน้อย เข้าฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม มีธารน้ำตก ใส สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น ห่างจากชุมชนประมาณ 20 กม.

– ปางช้างไทรโยค

 

ศูนย์ประสานงานข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน
159 บ้านสามัคคีธรรม ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ผู้ประสานงานชุมชน
 น.ส.ลาวัลย์  มะเจียกจร ผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โทร 085-7027141
 นายทิวาห์  สุดประเสริฐ ประธานป่าชุมชน  โทร 062-4497921

คลิกเลือกชุมชนต้องเที่ยว ที่ต้องการ

error: ติดต่อ chaiman2000@gmail.com !!