คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ

คำถามที่ 1. ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า  มีสั่งซื้อและการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าแบ่งออกเป็น
  • สินค้าทั่วไป เป็นสินค้าพร้อมขาย สินค้าที่สามารถซื้อขายได้ทันที
  • สินค้าสั่งทำ เป็นสินค้าที่ต้องสั่งทำ และใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 15 วัน จึงส่งมอบแก่ผู้ซื้อ
  • สินค้าตามฤดูกาล เป็นสินค้าประเภทที่มีประจำตามฤดูกาลนั้นๆ ใช้ระบบการสั่งจองสินค้าล่วงหน้า เมื่อมีผลผลิตแล้วจึงดำเนินการจัดส่งมอบแก่ผู้ซื้อ