เรียนรู้

แสดงรายการ :
12
เล้าเป็ดไก่หลุม

ไก่และเป็ดเข้าเล้าต้องจัดการป้องกันให้ปลอดภัย ได้ไข่ได้ปุ๋ย

กระถางพลาสติกสาน

การปลูกผักในตะกร้าพลาสติกสาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด

แปลงผักหมักปุ๋ย

แปลงผักหมักปุ๋ย (Keyhole Garden) คือแปลงปลูกผักที่มีท่อทำปุ๋ยหมักอยู่ในแปลง

ถ่านชีวภาพ

ถ่านชีวภาพ​ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ​ในการเจริญเติบโต​ของพืช

ผักยกแคร่

ผักยกแคร่ ปลูกผักปลอดภัยยกแปลง

ผักล้อยาง

ปลูกผักในล้อยาง สด สะอาด ปลอยภัยจากสารเคมีและสารพิษ ทำให้เราพึ่งตนเองได้​

เสวียนหมักปุ๋ย

นำเศษหญ้า ใบไม้ ต่าง ๆ ใส่ไว้ในเสวียน ให้เป็นปุ๋ยทางธรรมชาติและเกิดความสะอาดเรียบร้อยในบ้าน

ปุ๋ยหมัก 5 ใบ

กวาดใบไม้มารวมกันเพื่อนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุสำหรับทำดินปลูกต้นไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมักพืชสด

อินทรีย์วัตถุพืชสดเป็นปุ๋ยหมักพืชสดคุณภาพสูง