อบรมเกษตรอินทรีย์ PGS นครศรีธรรมราช
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS นครศรีธรรมราช)
สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช ขอเชิญสมาชิกและท่านที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS นครศรีธรรมราช) ณ​ ศูนย์เครือข่ายฯ สมาคมฯ

กลุ่มเป้าหมาย
- สมาชิกใหม่/สมาชิก​ที่ต้องการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS นครศรีธรรมราช)
สมาชิกต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จึงสามารถยื่นคำร้องขอตรวจแปลง เพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS นครศรีธรรมราช)

รายละเอียดการอบรม
หลักสูตรอบรม 1 วัน (09.30-16.00 น.)
09.30 - 10.30 น. หัวใจเกษตรอินทรีย์
10.30 - 11.00 น. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS
11.00  - 12.00 น. PGS นครศรีธรรมราช
12.00  - 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00  - 14.30 น. การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS นครศรีธรรมราช
14.30  - 16.00 น. ตรวจรับรองแปลงตัวอย่าง ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS นครศรีธรรมราช

จำนวนรับสมัครผู้เข้าอบรม : 30 ท่าน
ค่าใช้จ่าย​ : สมทบทุนค่าอาหารกลางวัน
สถานที่อบรม : ศูนย์เครือข่ายฯ สมาคมฯ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ​และตรวจรับรองแปลงตัวอย่างในพื้นที่สมาชิกที่ใกล้เคียงกับสถานที่อบรม

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Facebook Page : สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช

อบรมหัวใจเกษตรอินทรีย์

ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์

ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์

สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช

สวนหม่อนไม้
เกษตรอินทรีย์

สวนเกษตรนวัตกรรมพึ่งตน ทำเกษตรยั่งยืนบนฐานเกษตรอินทรีย์ บนวิถีพึ่งตน

  • ที่อยู่ : 179 หมู่ 5 บ้านนานอน ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทร : 0816755283